Yhteystiedot

Lisää yhteystietosi tähän klikkaamalla salamaikonia, joka ilmestyy tuodessasi hiiren tämän tekstin päälle

Vertaistuki

 

VERTAISTUKI

meeting.jpg

Maassamme toimii tällä hetkellä 7 tinnitusryhmää. Ne on perustettu yhteistyössä Kuuloliiton ja Tinnitusyhdistyksen kanssa. Ryhmät ovat ns. avoimia ryhmiä, joiden toimintaan voivat osallistua kaikki tinnituksesta kärsivät ja heidän läheisensä sekä siitä muuten kiinnostuneet. Ryhmät toimivat Tinnitusyhdistyksen toimintaohjeiden ja vertaistuen periaatteiden mukaisesti. Ryhmän jäsenet tukevat tasapuolisesti ja luottamuksellisesti toinen toistaan. Keskustelut perustuvat osallistujien kokemustietoon sekä omien kokemusten ja tuntemusten välittämiseen muille.

Ryhmät voivat suunnitella itsenäisesti ohjelmansa kutsumalla vieraaksi mm. alan asiantuntijoita. Useat ryhmät järjestävät myös muuta virkistävää toimintaa kuten retkiä, kulttuuria, liikuntaa jne. Ryhmien kautta on mahdollista saada asiallista ja oikeaa tietoa tinnituksesta ja sen aiheuttamista haitoista sekä niiden voittamisesta. Moni on saanut ryhmistä voimavaroja jokapäiväiseen arkielämään.

Ryhmän vetäjät

Ryhmällä on vetäjät ja mahdollisesti avustajia. Vetäjät vastaa ryhmän toiminnan järjestelyistä ja kokousten sujumisesta. Samalla he ovat yhdyshenkilö Tinnitusyhdistykseen ja muihin yhteistyö kumppaneihin.

Vetäjät on tasavertaisia muiden kanssa. Ryhmänvetäjät koulutetaan tähän tehtävään yhteistyössä Kuuloliiton ja Tinnitusyhdistyksen kanssa.

 

VERTAISTUKIRYHMÄT:

Helsinki

Vertaistukiryhmien kokootumisesta tiedotetaan täällä kotisivuilla "Tapahtumat" sivustolla ja Facebookissa

Markku Toukola p. 045 803 7803 markku1.toukola(at)gmail.com

Hyvinkää

petri.kekkonen@gmail.com

Järjestökeskus Onnensillassa, Siltakatu 6. Ilmoitukset Aamupostissa sekä Hyvinkään Viikkouutisissa ja yhdistyksen kotisivuilla.


Jyväskylä

Tarja Heino 040-5519113, tarja.heino@pp.inet.fi

Kouvola

Raimo Heikkilä p. 044  231 8705,  raippeheikkila0@gmail.com

Seppo Levinsalo 040 838 5866, levinsaloseppo@gmail.com

Vertaistukiryhmä kokoontuu Tuulensuojassa, Hallituskatu 9, Kouvola, joka kuukauden kolmas maanantai klo 17.00.
 

Lahti

Tauolla

Ryhmä kokoontuu: Link Lahden järjestökeskus, Hämeenkatu 26 A 3 krs. Ilmoitukset yhdistyksen kotisivuilla.

Rauma

Tiedustelut:

Kaisa Saari, kasari3@gmail.com

Turku

Tiedustelut:

Leena Rekola p.0500 323 357. leena.rekola@elisanet.fi

Vaasa

Eero Pitkänen p. 040 725 9110

Vertaistukiryhmä kokoontuu Korsholmanpuistikko  44. Vaasa. Katso tiedotteita.